Language  

เถลิงเกียรติ เฉลิมขวัญ อภินันท์วันเกษียณ ท่านฯ วิทรู หาทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

     วันที่ 22 ก.ย. 2559 ขอขอบพระคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ไว้วางใจโรงแรมบ้านสวนคุณตาในโอกาส กิจกรรม "เถลิงเกียรติ เฉลิมขวัญ อภินันท์วันเกษียณ" ท่านฯ วิทรู หาทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ...

ติดตามเราบนเฟชบุก

แผนที่เดินทาง